Prima Contact Harta
 Română  English
 
 
Prima / CADRUL NAŢIONAL / Materiale informaţionale / Noutăţi / Exercițiu practic: Prioritizarea tematicilor/ domeniilor investiționale ale Republicii Moldova pe componentul de adaptare
Exercițiu practic: Prioritizarea tematicilor/ domeniilor investiționale ale Republicii Moldova pe componentul de adaptare
07.05.2018  
   
imprimare

Exercițiu practic: Prioritizarea tematicilor/ domeniilor investiționale ale Republicii Moldova pe componentul de adaptareProiectul: "Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea AND (Autoritate Națională Desemnată), elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)".

Atelierul de lucru: Angajarea Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă și identificarea priorităților naționale investiționale de adaptare la și atenuare a schimbărilor climatice. 

Exercițiu practic: Prioritizarea tematicilor/ domeniilor investiționale ale Republicii Moldova pe componentul de adaptare. 

 

În cadrul dezvoltării Programului de Țară de angajare cu FVC o etapă importantă reprezintă stabilirea priorităților naționale de investiție pe care Moldova ar dori să le întreprindă cu Fondul Verde pentru Climă.

În rezultatul analizei actuale a politicilor și documentelor strategice naționale și sectoriale de dezvoltare și adaptare în raport cu riscurile climatice, vulnerabilitățile, necesitățile și oportunitățile de adaptare a sectoarelor, studiilor și rapoartelor partenerilor de dezvoltare, consultărilor cu experții naționali au fost identificate tematicile de investiție ale țării pentru angajarea cu FVC.

Tematicile de investiție identificate au impact în cele patru domenii de rezultat ale FVC privind adaptarea:

 • sănătatea, securitatea apei și alimentelor;
 • existența populației și comunităților;
 • infrastructura și mediul construit;
 • ecosisteme și servicii de ecosisteme.

Totodată, tematicile de investiție trebuie să satisfacă cele 6 criterii constitutive ale Cadrului inițial de investiție al FVC:

 • potențialul impactului (potențialul de atingere a obiectivelor și domeniilor de rezultat ale Fondului);
 • potențialul schimbării de paradigmă (potențialul de a cataliza impact cu acoperire mare, dincolo de o singură investiție);
 • potențialul de dezvoltare durabilă (posibilitatea de a oferi beneficii mari economice, sociale (de gen) și de mediu);
 • necesitățile beneficiarului (vulnerabilitatea și nevoile financiare a grupurilor țintă din țara beneficiară);
 • posesia de țară (posesia țării beneficiare și capacitatea de a implementa activități finanțate);
 • eficiența și eficacitatea (fezabilitatea economică și, după caz, financiară a programului/ proiectului și co-finanțarea proiectelor de atenuare).

În baza tematicilor de adaptare vor fi elaborate note conceptuale de proiecte/ programe pentru a fi promovate spre finanțare către FVC.

Exercițiul practic constă în prioritizarea tematicilor investiționale în dependență de nivelul corespunderii criteriilor de investiție ale FVC, precum și indicatorilor de performanță ale Fondului.

În tabelul pentru exercițiu (poate fi descărcat aici), pe verticală, în coloana (1) este prezentată lista tematicilor de investiție pentru sectoarele:

 • agricultură;
 • resurse de apă;
 • sănătate umană;
 • forestier;
 • energie;
 • transporturi,

precum și a tematicilor intersectoriale.

Pe orizontală, în antetul tabelului (colonele 2-8), sunt prezentate criteriile de evaluare:

 • Corespunderea tematicii priorităților sectoriale, naționale, CND, ODD;
 • Contribuția la reducerea vulnerabilității la nivel național și mărirea rezilienței climatice;
 • Numărul total de beneficiari direcți (vulnerabilitate redusă sau reziliență sporită), cel puțin 5000;
 • Contribuția la adaptarea transformațională (potențialul schimbării de paradigmă)
 • Contribuția la îmbunătățirea performanței economice și nivelul înalt de co-beneficii (de mediu, sociale, de gen);
 • Nevoile de finanțare ale țării și ale populației;
 • Fezabilitatea financiară și economică. 

Pentru evaluare se va utiliza o scală impară cu 1, 3 și 5 puncte, în dependență de nivelul corespunderii tematicii de investiție criteriului dat: dacă nivelul corespunderii este scăzut =1; nivel mediu=2, dacă nivelul este înalt=5.

Lista tematicilor prezentate nu este una definitivă și exhaustivă. Pe parcursul implementării proiectului, în rezultatul consultărilor cu părțile interesate, exercițiilor practice din cadrul atelierelor de lucru, lista tematicilor prioritare pentru investiție va fi modificată/ completată/ definitivată.

De aceea, dacă dumneavoastră aveți alte opinii, considerați de o prioritate mai mare alte tematici investiționale și acestea nu se regăsesc în această listă, dar se conțin în strategiile, politicile naționale și sectoriale privind adaptarea la schimbările climatice a țării, rugăm, ca până pe data de 18. 05. 2018, adițional la tabelul cu exercițiul efectuat, să expediați, la adresa adapt@clima.md, și tematicile/ măsurile de adaptare respective. La fel, rugăm, să indicați și costurile estimative ale măsurilor propuse pentru includerea în Programul de Țară.

 

 


Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Prima   Contact   Harta
vizitatori: 1453667
sus
B2B and B2C solutions , Branding & Graphic Design Services,Website Design and Development , E-Commerce Systems,Software Application Architecture and Development,Multimedia solutions , 2D/3D modeling & animation solutions,Video & Post Production Creat de Trimaran
 
SCHIMBAREA CLIMEI – esenţa fenomenului   /   CADRUL INTERNAŢIONAL   /   CADRUL NAŢIONAL   /   CERCETĂRI ŞI MODELARE   /   DOCUMENTE
Tel. +373 22 232247   /  Fax. +373 22 232247

Adresa: Str. Mitropolit Dosoftei 156a, bir. 37, mun. Chisinau, Republica Moldova